Корпоративне право

Сьогодні, коли кількість нових фірм зростає не по днях, а по годинах, а розвиток великих компаній ведеться прискореними темпами, необхідно регулювати правила співіснування всіх учасників та гравців сфери бізнесу.

Корпоративне управління, корпоративне право, корпоративні конфлікти –питання, з приводу яких клієнти дуже часто звертаються за допомогою.

Корпоративне право це система правових та юридичних норм, що об’єктивно склалася, яка регулює відповідне коло суспільних відносин. Це система, котра регулює відносини, пов’язані з організацією та функціонуванням  підприємницького об’єднання, допомагає вирішити корпоративні конфлікти між усіма членами структури. Корпоративні відносини (майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини) виникають між засновниками та учасниками юридичної особи, а також між ними та самою юридичною особою. В силу специфіки об’єктів, суб’єктів та змісту, при правовому регулюванні корпоративних відносин, та, вирішуючи корпоративні конфлікти та спори, необхідно враховувати всі особливості правовідносин.

Як правило, підприємства малого та середнього бізнесу потребують юридичної консультації та супроводу своєї діяльності (створення компанії, її ліквідація, злиття та поглинання). Наші спеціалісти завжди проконсультують керівників компанії з питань, що забезпечують якісне корпоративне управління, створення філіалів та дочірніх компаній.

В умовах активного розвитку бізнесу грамотний юридичний супровід та корпоративне право допомагають у швидкому та якісному вирішенні угод купівлі-продажу фірм, зміни голови підприємства чи зміни уставного фонду. Ми пропонуємо консультації для керівників та власників фірм, що допомагають модернізувати корпоративне управління в будь-яких бізнес структурах. Наша юридична підтримка спростить для Вас процес створення представництв, злиття та поглинання компаній, розділ фірм. 

Послуги Адвокатського об’єднання «Сила Закону»:

  • створення усіх видів підприємств-підготовка документів та реєстрація фірми;
  • проведення зборів акціонерів з дотриманням усіх вимог українського законодавства та статуту компанії;
  • перевірка установчих документів на відповідність українському законодавству;
  • підготовка пакета документів, необхідних для випуску цінних паперів;
  • реорганізація структури фірми;
  • супровід таких процесів як ліквідація, злиття та поглинання, реструктуризація та поділ компаній;
  • укладання крупних угод з контрагентами;
  • підготовка процедури банкрутства;
  • судові спори з корпоративного права (оскарження крупних угод, приватизаційні спори).