Корпоративне управління

Зараз зарубіжні компанії у всіх економічно розвинених країнах працюють згідно з чіткою системою відносин між усіма елементами корпоративної «машини» — акціонерами, менеджерами, директорами, співробітниками, державними чиновниками. Така система була впроваджена для вирішення основних задач компанії: максимальної ефективності та рентабельності, залучення всіх можливих інвестицій та виконання юридичних та соціальних зобов’язань.

Корпоративне управління-це внутрішні засоби забезпечення діяльності корпорації та контролю над ними. Комплекс відносин між правлінням (менеджментом, адміністрацією) компанії, її радою директорів (спостережною радою), акціонерами та іншими зацікавленими особами є одним з основних елементів високої економічної ефективності. З його допомогою визначаються механізми формування цілей компанії, засоби їх досягнення та контролю над її діяльністю.

Правильне корпоративне управління страхує від зловживань та забезпечує гнучкість компанії на ринку. Особливо важливе корпоративне управління для компаній з країн з економікою, що розвивається, для українських організацій. Воно, на думку закордонних інвесторів, забезпечує та підтверджує чесність та ділові якості менеджменту, прозорість діяльності компанії, та зменшує ризики втрати коштів.

Адвокатське об’єднання «Сила Закону» пропонує послуги:

  • стратегічного розвитку системи корпоративного управління;
  • оцінки діяльності ради директорів;
  • створення комітетів ради директорів;
  • підготовка та надання річних звітів;
  • розробка внутрішніх корпоративних документів, кодексів управління та етики;
  • розробка та впровадження комплексу рекомендацій, направлених на підвищення кваліфікації управлінського складу та персоналу компанії;
  • оцінка контролів корпоративного рівня;
  • дослідження корпоративної культури.