Інтелектуальна власність

У сучасному світі високу цінність мають не лише матеріальні, але й нематеріальні активи, в тому числі об’єкти інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність — це закріплене в законі виключне (монопольне) право протягом визначеного строку володіти, користуватися та розпоряджатися тією чи іншою комерційно цінною інформацією: технологією виготовлення продукції, конструкцією, рецептурою, хімічним складом продукту чи матеріалу, комп’ютерною програмою, торговельною маркою чи упаковкою та етикеткою, будь-яким твором, комерційною таємницею тощо.

Для отримання досить значущого додаткового прибутку та переваги над конкурентами за рахунок законної монополії необхідно встановити та закріпити в законодавчому порядку об’єм прав власності, що відносяться до визначеного об’єкта інтелектуальної власності.

Адвокатське об’єднання «Сила Закону» надає комплекс послуг по забезпеченню процесу оформлення та захисту прав інтелектуальної власності: консультації з питань авторських прав, реєстрація прав інтелектуальної власності, отримання патенту, експертиза та оцінка вартості об’єктів інтелектуальної власності, підготовка проектів та реєстрація ліцензійних договорів про передачу прав власності на знаки, товари, промислові зразки, програмне забезпечення.

Напрями роботи фахівців адвокатського об’єднання «Сила Закону»:

  • авторське право;
  • торговельні марки та знаки;
  • засоби масової інформації та реклама;
  • Інтернет-продукти;
  • суміжні права та юридичний аудит об’єктів інтелектуальної власності.