Ідентифікаційний номер

Всі платники податків, включаючи іноземних громадян, повинні зареєструватися в Державному реєстрі фізичних осіб. Кожній фізичній особі присвоюється індивідуальний податковий номер, необхідний для здійснення різної діяльності, такої як заснування підприємств, наймання квартир, відкриття банківських рахунків і сплата податку з доходу фізичних осіб.

Ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків є обов’язковим для використання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, включаючи установи Нацбанку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи в разі:

-виплати доходів, з яких утримуються податки та інші обов’язкові платежі згідно з чинним законодавством України;

-укладання цивільно-правових угод, предметом яких є об’єкти оподаткування та щодо яких виникають обов’язки сплати платежів;

-відкриття рахунків в установах банків.

Таким чином, нерезидент, який прибув на територію України з намірами одержання доходу, заснування підприємств чи відкриття рахунків в установах банків, повинен одержати ідентифікаційний номер з Державного реєстру. Такий самий обов’язок є в нього і в разі, коли він має об’єкти оподаткування, передбачені чинним законодавством (міжнародним або України), і зобов’язаний сплачувати податки та інші обов’язкові платежі щодо них.

Адвокатське об’єднання «Сила Закону» надає послуги з оформлення довідки про присвоєння ідентифікаційного номера іноземним громадянам. Послуги надаються у короткий термін та позбавляють Вас необхідності бути присутнім в органах податкової служби.

До комплексу послуг Адвокатського об’єднання «Сила Закону» входить:
— підготовка звернення до органів податкової служби;
— одержання довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.