Реєстрація представництв іноземних компаній

Представництво іноземної юридичної особи на Україні — постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на території України. З метою оподатковування до постійних представництв прирівнюються резиденти, які вповноважені діяти від імені нерезидента.

Представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні може здійснювати функції, пов’язані з виконанням представницьких послуг тільки в інтересах іноземного суб’єкта господарської діяльності. Представництво має право тимчасового ввозу на територію України майна та обладнання, необхідного для службового користування. Підприємство, що являється головним, може перераховувати на поточний банківський рахунок представництва грошові засоби для виплати заробітної плати співробітників та оплати поточних витрат.

Представництва компаній нерезидентів діляться на такі, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України (постійні) і такі, що не здійснюють постійної підприємницької діяльності (не постійні).

Якщо метою іноземного представництва є лише представлення інтересів юридичної особи — нерезидента на території України, укладання від його імені яких-небудь контрактів і договорів (та інші дії, які не підпадають під ведення господарської діяльності, тобто діяльності, яка направлена на отримання доходу) таке представництво відноситься до непостійних.

Якщо ж основною метою представництва нерезидента є проведення який-небудь господарської діяльності, то відповідно до податкового законодавства таке представництво відноситься до постійних. Господарська діяльність постійного іноземного представництва здійснюється в межах діяльності власної юридичної особи — нерезидента.

Адвокатське об’єднання «Сила Закону» надає увесь спектр послуг, з реєстрації представництв іноземних компаній:

  • підготовка пакета документів, необхідних для реєстрації представництв іноземних компаній;
  • реєстрація представництв іноземних компаній в Міністерстві економіки;
  • одержання дозволу на виготовлення печатки представництв іноземних компаній та її виготовлення;
  • реєстрація представництв іноземних компаній в податковій інспекції;
  • постановка представництв іноземних компаній на облік в усіх фондах.